Завантаження...

Про центр

Про центр

Донецький науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України (далі - НДЕКЦ) - це державна спеціалізована установа судової експертизи, яка є територіальним підрозділом Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України (далі - Експертна служба МВС), що належить до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України.

НДЕКЦ є науково-дослідною установою, діяльність якої спрямовується та координується керівником Експертної служби МВС.

Найменування

повне українською мовою - Донецький науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України

скорочене українською мовою - Донецький НДЕКЦ МВС

повне англійською мовою - Donetsk Scientific Research Forensic Center of the MIA (Ministry of Internal Affairs) of Ukraine

скорочене англійською мовою (abbreviated) - Donetsk SRFC of the MIA of Ukraine

Завдання

Здійснення судово-експертної діяльності;

Забезпечення в установленому порядку участі працівників НДЕКЦ як спеціалістів під час здійснення досудового розслідування та судового розгляду;

Проведення експертних досліджень на договірних засадах з питань, шо становлять інтерес для юридичних і фізичних осіб;

Проведення сертифікаційних та інших випробувань, а також оцінки відповідності продукції, процесів і послуг, виконання інших робіт, у разі призначення (уповноваження) НДЕКЦ органом сертифікації (оцінки відповідності) продукції (послуг);

Проведення оцінки майна, майнових прав та здійснення професійної оціночної діяльності, у межах повноважень, визначених законодавством;

Забезпечення функціонування обліку знарядь кримінальних правопорушень та інших об'єктів;

Забезпечення функціонування інформаційно-пошукових систем (утому числі тих, шо входять до інформаційно-телекомунікаційної системи МВС), обробка персональних даних у межах повноважень, визначених законом, забезпечення режиму доступу до інформації;

Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників НДЕКЦ, як судових експертів.

Міжнародна акредитація

Донецький науково-дослідний експертно-криміналістичний Центр отримав атестат про акредитацію, яким Національне агентство з акредитації України засвідчило компетентність Центру відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC17025:2017 у сфері комп’ютерно-технічні дослідження.