Завантаження...

Представник Донецького НДЕКЦ МВС Анастасія Лугова взяла участь в обговоренні освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» підготовки магістрів Донбаської державно машинобудівної академії

19.10.2021
Наукова діяльність

Старший судовий експерт сектору економічних досліджень Донецького НДЕКЦ МВС Анастасія Лугова,  в рамках реалізації проекту про співпрацю між Донецьким НДЕКЦ МВС  та Донбаською державною машинобудівною академією (м. Краматорськ) в режимі відеоконференції, прийняла участь в обговоренні освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» підготовки магістрів  за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування». 

Метою заходу було залучення до продуктивної та конструктивної дискусії стейкхолдерів, щодо обговорення освітньо-професійної програми спеціальності 071 «Облік і оподаткування» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, що розроблена кафедрою  обліку, оподаткування та економічної безпеки Донбаської державної машинобудівної академії. 


Виходячи з професійного досвіду експертом були надані рекомендації щодо посилення програмних результатів навчання (ПРН), пов’язаних  з контрольними компетенціями.