Завантаження...

Вибухотехнічна та пожежотехнічна експертизи

Відділ вибухотехнічних та пожежнотехнічних досліджень Донецького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України

 

Фахівцями відділу вибухотехнічних та пожежнотехнічних досліджень Донецького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України проводяться експертизи на стадіях досудового розслідування та судового розгляду справ у кримінальних, виконавчих проваджень, справах про адміністративні правопорушення, цивільних та господарських справах.

Крім цього проводяться експертні дослідження за письмовою заявою фізичних та юридичних осіб.

 

Судова вибухово-технічна експертиза

Вибухово-технічна експертиза виконується в межах судових криміналістичних експертиз за експертною спеціальністю 5.2 «Дослідження вибухових пристроїв, слідів та обставин вибуху».

Предметом вибухотехнічної експертизи є встановлення найменування, конструкції, стану та інших фактичних даних про вибухові пристрої, боєприпаси, вибухові речовини, засоби підриву, предмети, що імітують вибухові речовини та вибухові пристрої, інструменти, матеріали, та пристосування, що використовувались при їх виготовленні, обставини підготовки та скоєння вибуху, рішення інших експертних задач, що потребують застосування спеціальних методичних засобів та використання спеціальних знань у криміналістичній вибухотехніці.

Виходячи з потреб експертної практики, з урахуванням предмету доказування та спеціальних знань судова вибухово-технічна експертиза розподіляється на такі види:

 • експертиза вибухових пристроїв, слідів та обставин вибуху;
 • експертиза вибухових речовин і продуктів вибуху.

Основними завданнями експертизи вибухових пристроїв є:

 • визначення факту вибуху вибухового пристрою на місці події;
 • визначення виду вибуху;
 • визначення належності об'єкта до вибухових пристроїв (боєприпасів) та визначення класифікаційної категорії пристрою;
 • визначення (опис) конструкції пристрою та способу його виготовлення;
 • установлення здатності пристрою викликати вибух та можливості вибуху пристрою в конкретних умовах;

Орієнтовний перелік питань, які вирішує вибухово-технічна експертиза за  видом «експертиза вибухових пристроїв, слідів та обставин вибуху»:

 • Чим є наданий на дослідження предмет?
 • Чи належить до вибухових пристроїв, бойових припасів наданий предмет?
 • Чи придатний наданий предмет до вибуху? Якщо не придатний, то з яких причин?
 • Які вражаючі фактори притаманні наданому пристрою?
 • Чи підірвано в даному місці вибуховий пристрій? Якщо так, то до якого виду пристроїв він належить (які особливості його конструкції, тощо)?
 • Чи є предмети, вилучені на місці події, частинами вибухового пристрою? Якщо так, то до якого виду пристроїв вони належать?
 • Яким способом, саморобним чи промисловим, виготовлено вибуховий пристрій?
 • Який спосіб підриву був застосований у даному випадку?
 • Якщо підірвано боєприпаси, до якого виду вони належать (гранати, міни, снаряди тощо)?
 • Чи однакова конструкція саморобного вибухового пристрою, частини якого знайдені на місці події, та макета, виготовленого особою (прізвище, ім’я, по батькові)?

Вимоги щодо вилучання та упаковки об'єктів, які надаються на вибухово-технічну експертизу:

Об'єкти дослідження направляються в прозорій упаковці, яка забезпечує їх збереження.

Обов’язково до всіх об’єктів які надаються на дослідження  повинна надаватись довідка вибухонебезпеки (надається фахівцями відділу вибухотехнічної служби  ГУНП).

Вибухові пристрої на дослідження повинні надаватись в розрядженому стані (від’єднати  засоби підриву від заряду вибухової речовини). Здійснення цієї операції виконують спеціалісти з пошуку, розрядження та знищення вибухових пристроїв відділу вибухотехнічної служби  ГУНП.

Засоби підриву (касюлі-детонатори, електродетонатори, підривачі) повинні бути упаковані окремо від зарядів вибухової речовини (корпусів гранат мін тощо).

За фактом вибуху разом з уламками пристрою який вибухнув надаються матеріали кримінального провадження, що стосуються справи, або завірені копії (обов’язково протокол огляду місця події, фото таблиця до протоколу ОМП, висновок експертизи вибухових речовин і продуктів вибуху).

 

Судова пожежно-технічна експертиза

Пожежно-технічна експертиза виконується в межах судових інженерно-технічних експертиз за експертною спеціальністю 10.8. «Дослідження обставин виникнення і поширення пожеж та дотримання вимог пожежної безпеки» і на даний час є одним із затребуваних напрямів судово-експертної діяльності.

Метою дослідження місця пожежі, є встановлення характерних слідів зон пожежі: 1) горіння, 2) теплового впливу 3) задимлення; визначення за ними особливостей та форм розвитку пожежі, а також виявлення слідів та речових доказів, які вказують на осередкові ознаки і безпосередню причину її виникнення. У ході дослідження шукаються відповіді на питання, які у своїй сукупності є складовими дослідження пожеж і дають уявлення про обстановку на об’єкті до виникнення пожежі, під час пожежі та після її гасіння. Аналіз цієї інформації дозволяє побудувати логічний ланцюжок «осередок - джерело запалювання - розвиток горіння - дії щодо гасіння - порушення вимог норм і правил - причина виникнення». Пожежа як явище розвивається у часі та просторі, тому її дослідження пов’язане з виясненням обставин виникнення та розвитку, всієї сукупності явищ і наслідків, а зрештою - із встановленням причини її виникнення.

Основними завданнями пожежно-технічної експертизи є:

 • визначення причин, умов та процесів виникнення пожежі;
 • визначення шляхів розповсюдження пожежі;
 • визначення обставин, які сприяли виникненню та розповсюдженню пожежі;
 • оцінка умов, засобів і способів гасіння пожежі;
 • відповідність технічного стану об’єкта протипожежним нормам.

Орієнтовний перелік питань, які вирішує пожежно-технічна експертиза:

 • де був осередок пожежі (місце виникнення початкового горіння)?
 • якими шляхами поширювався вогонь від осередку пожежі?
 • яка причина виникнення пожежі?
 • відповідало стан об’єкта вимогам Правил пожежної безпеки?
 • чим пояснюється найбільш інтенсивне горіння в даному місці об’єкта?
 • чи можливо загоряння даної речовини (матеріалу) від даного джерела запалювання?
 • чи можливо самозаймання даних речовин (матеріалів) за певних умов конкретного випадку?
 • яка максимальна температура горіння даних матеріалів?
 • чи не є причиною виникнення пожежі аварійний стан електричної мережі (коротке замикання, перевантаження і т.д.)?
 • що було первинним: пожежа чи вибух?
 • з якої причини не спрацювало автоматичне протипожежне пристрій?
 • чи належним чином використовувалась протипожежна техніка під час гасіння даної пожежі?
 • де розміщувалися зони розвитку горіння, теплового впливу і задимлення з урахуванням наданих фактичних даних про матеріальну обстановку місця пожежі?
 • яке джерело запалювання зумовив загоряння наявної горючого середовища (матеріалу, речовини) в місці формування осередку пожежі?
 • який механізм виникнення пожежі?
 • які обставини події пожежі зумовили її наслідки?

 

 

Порядок призначення

У відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 04 червня 2007 № 795 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися органами та підрозділами Міністерства внутрішніх справ»,  в редакції Постанови КМУ від 26 жовтня 2011року №1098 «Деякі питання надання підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби платних послуг», розмір плати за надання послуги складає:

Експертиза, дослідження вибухотехнічні:

 • простої складності – 2298,10 грн.;
 • середньої складності – 5742,80 грн.;
 • складні - 13747,50 грн.

Дослідження обставин виникнення та розвитку пожеж і дотримання вимог пожежної безпеки:

 • простої складності – 1407,00 грн.;
 • середньої складності – 3516,00 грн.;
 • складні – 6345,00 грн.

Розмір плати за надання послуг наведено без урахування податку на додану вартість. Донецький НДЕКЦ МВС є платником зазначеного податку, тож фактична вартість послуг в рахунку-фактурі збільшується на 20%.

Формування коду платежу для послуг установлено відповідно до Інструкції щодо порядку формування коду платежу для оплати платних послуг, затвердженої наказом Міністерства Внутрішніх справ України від 24.01.2019 № 43.

 

Для замовлення послуги проведення експертного дослідження замовнику (заявнику) при собі необхідно мати:

 • документ, що засвідчує особу (паспорт громадянина України чи іноземної держави);
 • досліджувані об’єкти;
 • технічна документація об’єкту дослідження (за наявності);
 • висновки інших досліджень результати яких необхідні для проведення експертного дослідження (за наявності, за вимогою клопотання);
 • інші документи за необхідністю.

 

До нас Ви можете звертатися у місті Маріуполі за адресою: вул. Георгіївська, 70 та у місті Краматорську – віл. Академічна, 25.

Телефони для довідок:

+380507064916 – заступник директора, завідувач відділу криміналістичних видів досліджень Остапенко В’ячеслав Володимирович,

+380506934740 – начальник відділу вибухотехнічних та пожежнотехнічних досліджень – Литвиненко Андрій Васильович.