Завантаження...

Наукова діяльність

05.11.2019
18.10.2019

Участь представника Центру у науково-практичному семінарі

«Удосконалення методик проведення вибухотехнічних експертиз, розроблення довідників та методів дослідження»

 

08.10.2019

Представники Центру прийняли участь у науково-практичному семінарі у місті Львів

"Сучасні підходи до вирішення питань, що виникають під час проведення судової будівельно-технічної та оціночної-будівельної експертизи. Аналіз експертних помилок і способи їх уникнення"

 

07.10.2019

Підписання договору про співпрацю

між  Міжрегіональною Академією Управління Персоналом у м. Краматорськ та Донецьким НДЕКЦ МВС

04.10.2019

Представники Центру прийняли участь у Всеукраїнському науково-практичному круглому столі

"Деокупація Донбасу: організаційно-правовий механізм відновлення територіальної цілісності України"

26.09.2019

Представники Центру прийняли участь у міжнародному науково-практичному семінарі

«Сучасні аспекти боротьби з легалізацією викрадених транспортних засобів»

24.09.2019

Експерт Центру прийняла участь у навчанні на базі ДНДЕКЦ МВС України у м Києві

на тему «Застосування методу газорідинної хроматографії під час дослідження нафтопродуктів»

20.09.2019

Регіональний круглий стіл

Визначення корупційних ризиків у діяльності МВС, шляхів запобігання та протидії корупції в МВС

 

16.09.2019

Участь у Міжнародній науково-практичній конференції

"Перспективні напрямки розвитку економіки,обліку, фінансів та права:теорія і практика"

 

29.08.2019

Представники Центру прийняли участь у Конференції проекту Еразмус+

на тему «Роль роботодавців і випускників в удосконаленні освітніх програм»

08.08.2019

Підписання договору про співпрацю з Донецьким юридичним інститутом МВС України

з метою розширення та поглиблення наукової, освітньої та практичної діяльності

11.06.2019

Семінар-нарада фахівців Експертної служби МВС України в м.Тернопілі

Перспективи розвитку судової експертизи матеріалів, речовин і виробів

22.05.2019

Працівник Центру прийняла участь у масштабній Міжнародній науково-практичній конференції

Участь у конференції «Правова доктрина: міжнародний досвід та практична реалізація в Україні». 

 

20.04.2019

Участь у конференції «Економіка, фінанси, облік та право: стратегічні пріоритети розвитку в умовах глобалізації»

Фахівець відділу забезпечення діяльності Донецького НДЕКЦ МВС України прийняла участь у Міжнародній науково-практичній конференції

04.04.2019

Участь у конференції «Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів

Судовий експерт Донецького НДЕКЦ МВС України Муконіна М.Ф. прийняла участь у Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції

04.04.2019
01.03.2019

Участь у конференції Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності

Завідувач сектору Донецького НДЕКЦ МВС України прийняла участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції

 

10.02.2019

Представники Донецького НДЕКЦ МВС прийняли участь у курсах підвищення кваліфікації

06-08 лютого 2019 року фахівці Донецького НДЕКЦ МВС взяли участь у курсах підвищення кваліфікації, які проходили в Хмельницькому НДЕКЦ МВС

11.12.2018

Представник Донецького НДЕКЦ МВС взяв участь у міжвідомчому науково-практичному семінарі

З 29 жовтня по 01 листопада 2018 року у м. Києві було проведено міжвідомчий науково-практичний семінар за темою: «Сучасний стан, проблематика та перспективи розвитку вибухотехнічної експертизи»