Завантаження...

Інформацій лист судово-економічної експертизи

25.10.2019
Позитивні приклади

Злочини у сфері державних закупівель  характеризуються значною кількістю способів їх скоєння. При виявленні і розслідуванні злочинів органи досудового розслідування стикаються з завданнями, рішення яких вимагає широкого застосування спецальних знань в різних сферах діяльності (бухгалтерського обліку, товарознавства, будівництва і т.д.), а також знань, властивих окремим областям господарської діяльності.
Серед найбільш ефективних способів рішення вказаних завдань є залучення до процесу розслідування  різного роду експертів, а також призначення та проведення судових експертиз за різними спеціальностями.
Одним із шляхів заволодіння державними коштами є завищення обсягів проведених робіт (будівельних, монтажних, ремонтних, проектних тощо) або завищення вартості товарно-матеріальних цінностей (продукції, виробів, матеріалів, сировини тощо), які постачаються для забезпечення потреб установ (закладів) державної та комунальної власності. 
Слід зазначити, що економічна експертиза повинна призначатися після проведених товарознавчої або будівельно-технічної експертиз де експертами будуть встановлені обсяги та вартість завищених робіт вартість отриманих замовниками товарів.