Завантаження...

Інформаційний лист Відділу економічних досліджень

15.03.2019
Позитивні приклади

При розгляді кримінальних проваджень та цивільних справ щодо розрахунків по заробітній платі часто виникає необхідність визначення документальної обґрунтованості нарахування і виплати заробітної плати, премій, лікарняних та інших виплат.
Також у судовій практиці є порушення кримінальних проваджень пов’язаних із наявністю заборгованості по заробітній платі перед працівниками, безпідставного нарахування, а також виплати заробітної плати особам, які включені до штату підприємств (організацій), але фактично не працюють (так звані «мертві душі» або проліски»).

В усіх цих випадках виникає необхідність проведення судово-економічної експертизи з метою дослідження відповідних бухгалтерських документів, регістрів та надання обґрунтованих відповідей на поставлені перед експертом питання.

Приблизний перелік вирішуваних питань:

 • Чи підтверджуються документально висновки акта перевірки (вказати назву державного нагляду та реквізити акту) стосовно наявності у підприємства/організації (вказати назву) заборгованості з виплати заробітної плати у загальній сумі (зазначити суму встановлену контролюючим органом) станом на (зазначити дату)?
 • Чи підтверджуються документально наявність заборгованості з виплати заробітної плати у підприємства/організації (вказати назву) перед працівником (вказати ПІБ) у загальній сумі (зазначити суму встановлену контролюючим органом або працівником) станом на (зазначити дату)?
 • Чи підтверджуються документально наявність заборгованості з виплати заробітної плати у підприємства/організації (вказати назву) перед працівником (вказати ПІБ) станом на (зазначити дату або період) та в якій сумі?
 • Чи підтверджуються розмір безпідставно виплаченої та списаної по касі (зазначається назва підприємства) заробітної плати з урахуванням даних, наданих органом (особою), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), та висновків почеркознавчої експертизи (вказати реквізити експертизи) про те, що підписи в платіжних документах про одержання заробітної плати (номер відомості, період) учинені не особами, які в них зазначені?
 • Чи підтверджуються документально нарахування заробітної плати працівнику (зазначається назва підприємства)- (вказати ПІБ), за період з…до…,та в якій сумі?
 • Чи підтверджуються документально виплата заробітної плати працівнику (зазначається назва підприємства) – (вказати ПІБ) за період з…до…,та в якій сумі?

Об’єктами дослідження виступають:

 • Накази підприємства/організації (про прийняття(призначення),про переведення, про звільнення, про надання відпусток, про преміювання та інш.).
 • Трудові договори.
 • Табеля використання робочого часу.
 • Наряди на відрядну роботу, маршрутні листи, рапорти про виробіток.
 • Розрахункові та розрахунково-платіжні відомості.
 • Лікарняні листи.
 • Відомості або реєстри зарахування заробітної плати (авансу, стипендії) на карткові рахунки працівників підприємства.
 • Оборотно-сальдові відомості за субрахунками 301,311,661,662.
 • Меморіальний ордер №5 «Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендії».
 • Реєстри депонованої заробітної плати або книга обліку депонованої заробітної плати.
 • Касові документи (касова книга, звіти касира із додатками: прибуткові та видаткові касові ордера, платіжні відомості та інш.)
 • Банківські виписки.
 • Головна книга.
 • Штатний розпис.
 • Колективний договір.
 • Положення про преміювання.
 • Акти перевірки (ревізії)органів державного нагляду (контролю).

Докладніше інформацію можна дізнатися за телефонами:

завідувач відділу економічних досліджень

Міропольцева Любава Олександрівна


Завантажити інформаційний лист