Завантаження...

Технічний стан транспортного засобу у Донецькому НДЕКЦ МВС

04.12.2019
Позитивні приклади

У Донецькому НДЕКЦ МВС дослідження технічного стану транспортного засобу проводиться судовими експертами сектору автотехнічних досліджень, які забезпечують високу якість досліджень.

При проведенні автотехнічних експертиз найчастіше виникає потреба оцінки технічного стану тих систем (їх окремих агрегатів, вузлів чи деталей), від яких найбільшою мірою залежить безпека руху.

До таких відносяться:
- гальмівна система,
- рульове управління,
- ходова частина та зовнішні світлові прилади.

Загальні вимоги до стану цих систем та їх окремих елементів визначені в розділі 31 ПДР «Технічний стан і обладнання транспортних засобів».

Основними задачами дослідження технічного стану ТЗ ,та окремих їх агрегатів, вузлів та деталей є:

- встановлення наявності несправностей ТЗ (окремих агрегатів, вузлів, деталей);
- встановлення причин та часу виникнення цих несправностей;
- виявлення впливу несправностей на виникнення ДТП;
- встановлення відповідності технічного стану ТЗ, їх агрегатів, вузлів та деталей технічним нормам та вимогам безпеки руху;
- встановлення причинно-наслідкового зв'язку між несправностями та ДТП, а також обставин, що сприяли виникненнюнесправностей;
- встановлення можливості своєчасного виявлення несправностей до ДТП.