Завантаження...

В Донецькому НДЕКЦ МВС проводяться судові експертизи за експертною спеціальністю 10.5

21.07.2023
Позитивні приклади

В Донецькому НДЕКЦ МВС проводяться судові експертизи за експертною спеціальністю 10.5 «Дослідження причин та наслідків порушення вимог безпеки життєдіяльності та охорони праці» 
Основними завданнями експертизи є встановлення обставин та механізму настання нещасних випадків, встановлення відповідності до нормативних вимог дій осіб, що мали забезпечити безпеку праці, а також встановлення причинного зв’язку між недотриманням вимог безпеки з настанням нещасного випадку.
Перелік питань, що вирішуються:
• Чи відповідає конструкція механізму (обладнання, устаткування) вимогам правил охорони праці та безпеки життєдіяльності?
• Чи відповідає стан механізму (обладнання, устаткування) вимогам правил охорони праці та безпеки життєдіяльності?
• Чи відповідає устаткування, що досліджується, вимогам правил електробезпеки?
• Чи у справному стані перебувають запобіжні механізми блокування устаткування(обладнання) від виникнення нештатних умов його функціонування?
• Чи у відповідності з вимогами нормативних актів з питань охорони праці було введення в експлуатацію нового (або відремонтованого) устаткування?
• Чи були забезпечені працівники необхідними засобами індивідуального та колективного захисту? Якщо так, то чи були ці засоби належним чином випробувані?
• Яка причина нещасного випадку, аварії та які обставини її обумовили?
• Невиконання яких вимог нормативних актів з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності перебуває у причинному зв'язку з настанням події?
• Дії (бездіяльність) яких осіб з технічної точки зору перебувають у причинному зв'язку з настанням події нещасного випадку (аварії тощо)?
• Чи відповідає організація робіт на даній виробничій ділянці вимогам охорони праці?
• Чи відповідають організація та проведення інструктажу конкретних працівників нормативним вимогам?
• Чи відповідає порядок виконання робіт нормативно-технічним вимогам?
• Які заходи безпеки повинні бути вжиті в конкретній ситуації?
• Які види навчання з охорони праці повинні проходити працівники, які виконують конкретну роботу?
• Чи належить конкретна робота до категорії робіт з підвищеною небезпекою?
• Чи належить об'єкт (підприємство, виробнича ділянка) до об'єктів з підвищеною небезпекою?
• Чи є певна машина, механізм, устаткування машиною, механізмом, устаткуванням підвищеної небезпеки?
• На яку особу покладено забезпечення виконання тих чи інших правил охорони праці та безпеки життєдіяльності?
• Чи відповідають умови застосування конкретних речовин та матеріалів вимогам промислової санітарії?
• Який клас небезпеки речовин, що застосовуються на підприємстві?
• Чи створює технологічне устаткування шум або вібрацію, що перевищують допустимі норми?
Детальна інформація за телефоном: 068-334-09-85