Завантаження...

  Завдання,  яке  вирішуються  при  проведенні  дослідження  документів бухгалтерського,  податкового   обліку  і  звітності:
– визначення  документальної  обґрунтованості  розміру  нестачі  або  надлишків    товарно-матеріальних  цінностей  і грошових коштів,  періоду  і  місця  їх утворення  
– визначення  документальної  обґрунтованості  оформлення  операцій  з одержання, зберігання,  виготовлення,  реалізації  товарно-матеріальних цінностей,  у тому числі грошових, основних засобів, надання послуг  
– визначення  документальної обґрунтованості  відображення в обліку грошових коштів, цінних паперів  
– визначення  документальної  обґрунтованості  відображення  в  обліку  операцій  з нарахування  та  виплати  заробітної  плати,  інших виплат  
– установлення  відповідності  чинному  законодавству  відображення  в  податковому обліку  доходів  та  витрат  за фінансово-господарськими операціями, що підлягають оподаткуванню  податком  на  прибуток  
– визначення відповідності чинному  законодавству  відображення  в податковому обліку  податкових  зобов'язань  та податкового кредиту з податку на додану вартість . 

ТИПОВІ ПИТАННЯ:

Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності

 • Чи підтверджується документально встановлена за актом інвентаризації від (зазначаються реквізити акта) нестача (надлишки) грошових коштів у касі (товарно-матеріальних цінностей, основних засобів) на суму (зазначається сума) на підприємстві (указується назва установи, організації) за період (зазначити)?  
 • Чи підтверджується документально встановлений за актом перевірки Держаної аудиторської служби (указуються реквізити акта) в частині порушення (зазначаються порушення) за період (указується період) у розмірі (вказується сума)?  
 • Чи підтверджуються документально висновки перевірки (зазначаються реквізити акта перевірки) у частині, що стосується завищення обсягу і вартості виконаних робіт з урахуванням висновків інших видів експертиз (указуються вид експертизи та реквізити висновку)?  
 • Чи підтверджується документально заявлений у позовних вимогах позивача (назва підприємства) розмір заборгованості за поставлені підприємству (назва) товарно-матеріальні цінності, виконані роботи (надані послуги) за договором (номер та дата договору) за період (зазначити період), у тому числі з урахуванням висновків інших видів експертиз (указуються вид експертизи та реквізити висновку)?  
 • Чи підтверджується документально зазначене в акті Державної фіскальної служби України (указуються реквізити акта) заниження об’єкта оподаткування (указується організація) за період (зазначається який) і донарахування до сплати податків та обов’язкових платежів до бюджету (указується яких та в якій сумі)?  
 • Чи підтверджується документально висновки зазначені в акті Державної фіскальної служби України (указуються реквізити акта) про завищення підприємством (назва) заявленої суми бюджетного відшкодування з податку на додану вартість за період (указується період)?

ОБ’ЄКТИ ЕКСПЕРТИЗИ/ДОСЛІДЖЕННЯ:

 • первинні і зведені документи (прибуткові та видаткові накладні, податкові накладні, акти виконаних робіт, касові ордери, платіжні документи (чеки, квитанції та платіжні відомості), розрахунково-платіжні відомості, і т.д.);
 • матеріали інвентаризації;
 • табелі, наряди;
 • трудові договори, договори про матеріальну відповідальність;
 • акти перевірок (ревізій) контролюючих органів;
 • облікові регістри (головні книги, касові книги, журнали-ордери, відомості аналітичного обліку, картки рахунків, картки складського обліку і т.д.);
 • бухгалтерська, фінансова, податкова звітність (касові звіти, авансові звіти, баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, податкові декларації). 
 • кредитні, депозитні договори із додатками;
 • платіжні документи (меморіальні ордери, заяви на видачу готівки, чеки та квитанції;
 • банківські виписки по поточним рахункам з дати підписання договору (кредитного, депозитного);
 • розрахунок суми заборгованості виконанні банком по кредиту

Якщо ведення бухгалтерського обліку здійснювалось в електронно-обчислювальному вигляді, експерту надаються регістри бухгалтерського обліку у роздрукованому вигляді, обов’язково завірені в установленому порядку.

Новини про

Публикаціі

14.11.2018

Можливість проведення судової економічної експертизи за напрямом бухгалтерського, податкового обліку і звітності фінансово-кредитних операцій

Фахівцем Донецького НДЕКЦ МВС отримано кваліфікацію судового експерта за спеціальністю 11.3 «Дослідження документів фінансово-кредитних операцій»

01.03.2019

Завдяки відділу економічних досліджень бюджетні кошти не дістануться шахраям

Працівники Центру провели ряд судово-економічних експертиз  для розслідування злочину

02.03.2019

Плідна робота експертів економічного відділу допомогла у розслідуванні злочину

Завдяки професіональній компетентності представників Центру розкрили злочин 

14.11.2018

Можливість проведення судової економічної експертизи за напрямом бухгалтерського, податкового обліку і звітності фінансово-кредитних операцій

Фахівцем Донецького НДЕКЦ МВС отримано кваліфікацію судового експерта за спеціальністю 11.3 «Дослідження документів фінансово-кредитних операцій»

01.03.2019

Завдяки відділу економічних досліджень бюджетні кошти не дістануться шахраям

Працівники Центру провели ряд судово-економічних експертиз  для розслідування злочину

02.03.2019

Плідна робота експертів економічного відділу допомогла у розслідуванні злочину

Завдяки професіональній компетентності представників Центру розкрили злочин 

14.11.2018

Можливість проведення судової економічної експертизи за напрямом бухгалтерського, податкового обліку і звітності фінансово-кредитних операцій

Фахівцем Донецького НДЕКЦ МВС отримано кваліфікацію судового експерта за спеціальністю 11.3 «Дослідження документів фінансово-кредитних операцій»

01.03.2019

Завдяки відділу економічних досліджень бюджетні кошти не дістануться шахраям

Працівники Центру провели ряд судово-економічних експертиз  для розслідування злочину

02.03.2019

Плідна робота експертів економічного відділу допомогла у розслідуванні злочину

Завдяки професіональній компетентності представників Центру розкрили злочин