Завантаження...

Дослідження документів фінансово-кредитних операцій

Завдання, які вирішуються при проведенні дослідження документів фінансово-кредитних операцій:
- Визначення документальної обґрунтованості оформлення банківських операцій з відкриття рахунків,  руху грошових коштів на рахунках
- Визначення  документальної обґрунтованості оформлення та відображення  в обліку операцій з видачі, використання та погашення кредитів
- Визначення документальної обґрунтованості відображення  фінансово-господарських операцій щодо нарахування та сплати банками податків та їх відповідність даним обліку та звітності, чинному законодавству

ТИПОВІ ПИТАННЯ:

 • Чи відповідає наявний у матеріалах справи розрахунок заборгованості позичальника (по сплаті процентів за кредит та погашення основної суми боргу) перед банком умовам укладеного між вказаними сторонами кредитного договору та розрахунковим документам щодо видачі та погашення кредиту за цим кредитним договором?  
 • Чи відповідає метод нарахування банком процентів за кредитним договором (зазначаються реквізити договору) вимогам Положення про кредитування банку (зазначається назва банківської установи)?  
 • Чи підтверджуються документально висновки акта перевірки щодо відповідності вимогам чинного законодавства документального оформлення операцій (назва банку) з надання кредитів, з повноти та нарахування і сплати відсотків за користування кредитами позичальником (назва юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи) за кредитною угодою (номер, дата)?  
 • Чи підтверджується документально вартість активів (майна) у підприємства (позичальника), наданого в заставу за кредитною угодою?  
 • Чи підтверджується документально розмір збитків банку, визначений в акті перевірки (вказується суб’єкт контролю), в результаті необґрунтованої видачі, неповернення кредиту за угодою (номер, дата)?  
 • Чи підтверджується бухгалтерськими та первинними документами нецільове використання кредитних коштів за угодою (номер, дата)?  
 • Чи підтверджується документально дотримання банком (назва) відповідних нормативів відрахувань до страхового резерву?

 

ОБ’ЄКТИ ЕКСПЕРТИЗИ/ДОСЛІДЖЕННЯ:

 • первинні і зведені документи (прибуткові та видаткові накладні, податкові накладні, акти виконаних робіт, касові ордери, платіжні документи (чеки, квитанції та платіжні відомості), розрахунково-платіжні відомості, і т.д.);
 • матеріали інвентаризації;
 • табелі, наряди;
 • трудові договори, договори про матеріальну відповідальність;
 • акти перевірок (ревізій) контролюючих органів;
 • облікові регістри (головні книги, касові книги, журнали-ордери, відомості аналітичного обліку, картки рахунків, картки складського обліку і т.д.);
 • бухгалтерська, фінансова, податкова звітність (касові звіти, авансові звіти, баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, податкові декларації). 
 • кредитні, депозитні договори із додатками;
 • платіжні документи (меморіальні ордери, заяви на видачу готівки, чеки та квитанції;
 • банківські виписки по поточним рахункам з дати підписання договору (кредитного, депозитного);
 • розрахунок суми заборгованості виконанні банком по кредиту

Якщо ведення бухгалтерського обліку здійснювалось в електронно-обчислювальному вигляді, експерту надаються регістри бухгалтерського обліку у роздрукованому вигляді, обов’язково завірені в установленому порядку.

Новини про Дослідження документів фінансово-кредитних операцій

Публикаціі Дослідження документів фінансово-кредитних операцій

14.11.2018

Можливість проведення судової економічної експертизи за напрямом бухгалтерського, податкового обліку і звітності фінансово-кредитних операцій

Фахівцем Донецького НДЕКЦ МВС отримано кваліфікацію судового експерта за спеціальністю 11.3 «Дослідження документів фінансово-кредитних операцій»

01.03.2019

Завдяки відділу економічних досліджень бюджетні кошти не дістануться шахраям

Працівники Центру провели ряд судово-економічних експертиз  для розслідування злочину

02.03.2019

Плідна робота експертів економічного відділу допомогла у розслідуванні злочину

Завдяки професіональній компетентності представників Центру розкрили злочин 

14.11.2018

Можливість проведення судової економічної експертизи за напрямом бухгалтерського, податкового обліку і звітності фінансово-кредитних операцій

Фахівцем Донецького НДЕКЦ МВС отримано кваліфікацію судового експерта за спеціальністю 11.3 «Дослідження документів фінансово-кредитних операцій»

01.03.2019

Завдяки відділу економічних досліджень бюджетні кошти не дістануться шахраям

Працівники Центру провели ряд судово-економічних експертиз  для розслідування злочину

02.03.2019

Плідна робота експертів економічного відділу допомогла у розслідуванні злочину

Завдяки професіональній компетентності представників Центру розкрили злочин 

14.11.2018

Можливість проведення судової економічної експертизи за напрямом бухгалтерського, податкового обліку і звітності фінансово-кредитних операцій

Фахівцем Донецького НДЕКЦ МВС отримано кваліфікацію судового експерта за спеціальністю 11.3 «Дослідження документів фінансово-кредитних операцій»

01.03.2019

Завдяки відділу економічних досліджень бюджетні кошти не дістануться шахраям

Працівники Центру провели ряд судово-економічних експертиз  для розслідування злочину

02.03.2019

Плідна робота експертів економічного відділу допомогла у розслідуванні злочину

Завдяки професіональній компетентності представників Центру розкрили злочин