Завантаження...

Експертиза військового майна

Об’єктами експертизи військового майна є: майно Збройних сил України та інших військових формувань, у тому числі всі види озброєння, боєприпаси, військова техніка, спеціальні запасні комплектуючі вироби і частини до військової техніки та майна, вибухові речовини, аеродромне, шкіперське, речове та інше майно, закріплене за військовими формуваннями (за виключенням нерухомого майна).

 

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

- Яке найменування та призначення наданого на дослідження об’єкта?

- Який ступінь зносу наданого на дослідження об’єкта?

- Яка залишкова вартість об’єкта дослідження (назва, марка, модель), що знаходився в експлуатації (зазначається дата/період початку або строк експлуатації об’єкта дослідження) станом на (дата оцінки)?

- Яка ринкова вартість об’єкта станом на визначену дату (з урахуванням наданої експерту інформації щодо укладених угод купівлі-продажу аналогічних об’єктів на міжнародному ринку)?

- Який розмір матеріального збитку, завданий у результаті пошкодження чи повного знищення об’єкта?

 

У разі огляду експертом об’єкта дослідження в натуральному вигляді, обов’язково залучається профільний спеціаліст у галузі військового майна та вибухотехніки.