Завантаження...

Експертиза безпеки життєдіяльності

Судова експертиза безпеки життєдіяльності за експертною спеціальністю 10.5 «Дослідження причин та наслідків порушення вимог безпеки життєдіяльності та охорони праці» – виконується з метою обґрунтування факторів, що зумовили виникнення й настання нещасного випадку або аварії, та виявлення фактичних даних, що мають значення для встановлення причин, які їх зумовили. Встановлення причини настання нещасного випадку або аварії є одним із ключових завдань у розслідуванні кримінальних проваджень і цивільних справ цієї категорії, а також при розгляді їх у судах, оскільки ці обставини можуть бути певним чином пов’язані з порушеннями, що виникають внаслідок дій чи бездіяльності людей або проявів природних явищ.

 

Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

 

1. Чи відповідає конструкція механізму (обладнання, устаткування) вимогам правил охорони праці та безпеки життєдіяльності?

2. Чи відповідає стан механізму (обладнання, устаткування) вимогам правил охорони праці та безпеки життєдіяльності?

3. Чи були забезпечені працівники необхідними засобами індивідуального та колективного захисту згідно з вимогами правил охорони праці та безпеки життєдіяльності? Чи були ці засоби належним чином випробувані та справні?

4. Яка причина нещасного випадку (аварії) та які обставини її зумовили?

5. Невиконання яких вимог нормативних актів з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності призвели до нещасного випадку?

6. Чи відповідають умови праці на підприємстві, організації (установі) нормативним вимогам охорони праці?

7. Чи відповідає нормативним вимогам з питань безпеки життєдіяльності та охорони праці організація та проведення інструктажу працівників підприємства (установи), виробничої ділянки?

8. Чи відповідає порядок виконання робіт нормативно-технічним вимогам з безпеки життєдіяльності, охорони праці?

9. Які види навчання з охорони праці повинні проходити працівники, які виконують конкретну роботу?

10. Чи належить робота, що виконується на виробничій ділянці, до категорії робіт з підвищеною небезпекою?

11. Чи об’єкт, визначений об’єктом з підвищеною небезпекою   (підприємство, виробнича ділянка) фактично відповідає нормативним вимогам безпеки життєдіяльності?

12. Чи є певна машина, механізм, устаткування машиною, механізмом устаткуванням підвищеної небезпеки?