Завантаження...

Технічна експертиза документів

Судовими експертами Донецького НДЕКЦ МВС проводяться судові технічні експертизи документів та експертні дослідження документів за експертними спеціальностями 2.1 «Дослідження реквізитів документів» та 2.3 «Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів».

 

Об’єктами судової технічної експертизи документів є:

- бланки документів чи документи суворого обліку України та інших країн, а саме: документи, що посвідчують особу, подію, освіту, трудовий стаж (паспорт (ідентифікаційна картка), свідоцтво про народження, одруження і розірвання шлюбу; трудова книжка; посвідчення водія; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, службове, військове, ветерана, інваліда; дипломи про освіту, присвоєння звання; пенсійна книжка; пенсійні листки; листки тимчасової непрацездатності, тощо);

- проїзні документи (квитки на проїзд у залізничному, морському, річковому, повітряному і міському транспорті; військові проїзні документи тощо);

- документи, що обслуговують грошовий обіг (книжки ощадні, чекові, депозитні; чеки грошові, майнові, розрахункові; бланки фінансування, страхування; марки акцизного податку;

- бланки цінних паперів чи цінні папери (акції, облігації внутрішніх державних і місцевих позик, казначейських зобов'язань держави, ощадні сертифікати, приватизаційні папери, векселі, інші бланки, передбачені чинним законодавством);

- пластикові платіжні картки;

- грошові знаки, що знаходяться чи знаходились в офіційному обігу;

- бланки листів непрацездатності, медичні довідки, бланки медичних рецептів для виписування наркотичних (психотропних) лікарських засобів чи медичні рецепти;

- слідоутворюючі поверхні засобів письма та інших технічних засобів (друкарських форм, печаток, штампів тощо), за допомогою яких виготовляються документи та їх реквізити на певних матеріальних носіях;

- зміст документів (текст, підписи, відбитки печаток, штампів тощо).

- інші документи та цінні папери, передбачені чинним законодавством.

Перелік типових запитань, що вирішуються при призначенні технічної експертизи документів (даний перелік не є вичерпним):

1. Чи вносились у текст документа зміни первинного змісту? Якщо вносилися, то яким чином і який зміст первинного тексту?

2. Яким способом нанесений відбиток печатки штампа у документі?

3. Яким способом (способами) виготовленийдокумент?

4. Чи нанесено відбиток печатки (штампа, факсиміле) в даному документі наданою печаткою (штампом, факсиміле)?

5. Чи нанесено відбиток печатки (штампа, факсиміле) в наданих документах однією і тією самою печаткою (штампом, факсиміле)?

6. Чи відповідає наданий на дослідження документ (свідоцтво, посвідчення, банкноти, марки акцизного податку тощо) аналогічним зразкам документів, які знаходяться в офіційному обігу на території України?

7. Пишучим приладом якого типу виконано рукописні записи (підписи) у наданому документі?

8. Яким способом виконаний підпис (текст документа) за допомогою технічних засобів чи писальним приладом?

9. У якій послідовності виконувались реквізити даного документа (підпис, відтиск печатки та текст документа)?

 

Також працівниками Донецького НДЕКЦ МВС надаються платні послуги з дослідження документів за заявами фізичних осіб